Uitslagen landelijke huiskeuring

De Landelijke Huiskeuring is een sinds 1963 door de NBAT gehouden keuring. Tegenwoordig is dit een elk jaar terugkerende gebeurtenis, waarin de bondskeurmeesters van de NBAT stad en land afreizen om de via de districten aangemelde vivaria aan hun keuring te onderwerpen. Zij doen dat aan de hand van de Keurwijzer oftewel het keuringsreglement, waarin uitgebreid staat beschreven, waaraan de verschillende vivariumtypen moeten voldoen.

De uitslag van deze landelijkehuiskeuring maken de keurmeesters bekend tijdens de jaarlijkse Nationale Aqua Terra Dag in oktober. Op de volgende pagina's kunt u de uitslagen vinden van de Landelijke huiskeuringen. Hopelijk komen er in de toekomst ook nog oudere uitslagen beschikbaar, de allereerste is op dit ogenblik al beschikbaar! Wij proberen de uitslag van de landelijkehuiskeuring zo snel mogelijk na de presentatie op de aqua terra dag te publiceren.


Met spanning wachten gezien vanaf achter het scherm, keuring 2010