Uitslagen landelijke keuring

De Landelijke keuring is een sinds 1952 door de NBAT gehouden keuring. Dit is een elk jaar terugkerende gebeurtenis, waarin de Bondskeurmeesters van de NBAT door het land reizen om de via de districten aangemelde vivaria te beoordelen. Zij doen dat aan de hand van de keuringsrichtlijnen waarin uitgebreid staat beschreven, waaraan de verschillende vivariumtypen moeten voldoen.

De uitslag van deze landelijke keuring maken de Bondkeurmeesters bekend tijdens een jaarlijkse prijsuitreiking. Op de volgende pagina's kunt u de uitslagen vinden van de Landelijke keuringen. Hopelijk komen er in de toekomst ook nog oudere uitslagen beschikbaar, de oudste die beschikbaar is op het ogenblik is die van: 1952! Wij proberen de uitslag van de landelijke keuring zo snel mogelijk na de officiële presentatie te publiceren. Ook vindt u tegenwoordig van de keuringen een film van de totale uitslag van dat jaar.

Van een aantal jaren ontbreekt de uitslag nog, deze zoeken wij, mocht u die nog ergens in een oud archief hebben, dan horen wij het heel graag. Dit geld overigens ook voor foto's van de oude landelijke keuringen. Helaas hebben we geen idee welke keurmeesters sommige oude keuringen van voor 1985 hebben gedaan, ook deze informatie ontvangen we graag.


Met spanning wachten gezien vanaf achter het scherm, uitslag landelijke keuring 2010