College Bondskeurmeesters

Uitslag Landelijk keuring 2022

Wij hebben de uitslag van de landelijke keuring van 2022 op onze site geplaatst, u vind deze hier.

De Nederlandse Bond Aqua Terra (N.B.A.T.) is de overkoepelende organisatie voor ruim 70 verenigingen. De leden van deze verenigingen hebben een gezamenlijke hobby, het houden van een vivaria (onderkomen om een dier te verzorgen). Hieronder valt het houden van een aquarium, paludarium, terrarium of vijver. Het is de bedoeling dat het houden van dieren op een verantwoorde manier gedaan wordt, want bij het goed verzorgen van een vivarium komt heel wat kijken. Kennis en informatie over dieren en planten draagt zeker bij aan het op de juiste manier houden van een vivarium.

De N.B.A.T. biedt al sinds jaren de mogelijkheid voor de leden om mee te doen aan keuringen. Deze keuringen worden verricht door Bondskeurmeesters. Deze keurmeesters worden door de N.B.A.T. na het behalen van een aantal examens benoemd in het College Bondskeurmeesters. Dit zijn experts in de hobby die hun vrije tijd opofferen om uiteindelijk de kwaliteit van de vivaria van de leden, door het geven van adviezen, op een hoger niveau te brengen.

Uit het College van Bondskeurmeesters wordt een aantal leden gekozen die samen de commissie Bondskeurmeesters vormen. Deze commissie is ingesteld door het bestuur van N.B.A.T. en telt maximaal 4 leden en een voorzitter. Naast de keuringszaken regelt de commissie ook de opleiding en de examens voor aspirant Bondskeurmeesters en adviseert het bestuur over alle zaken die keuringen en het college BondsKeurmeesters betreft. Aangezien de commissie geen penningmeester heeft bestaat het dagelijkse bestuur uit de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Takenpakket:

  • De commissie onderneemt alle activiteiten die in dienste staan van de bevordering van de eenheid van keuren.
  • De commissie beheert en onderhoudt de Keuringsrichtlijnen voor aquarium-, terrarium- en vijverkeuringen.
  • De commissie regelt deskundigheidsbevordering om de kennis van de keurmeesters up.
  • De commissie zorgt voor de opleiding van nieuwe BondsKeurmeesters.