Commissie Bondskeurmeesters

Plaatje De commissie Bondskeurmeesters is een commissie, ingesteld door het bestuur van de N.B.A.T. en telt maximaal 5 leden. Uit deze 5 leden wordt een voorzitter gekozen. Naast de keuringszaken regelt de commissie ook het aannemen van nieuwe aspirant keurmeesters, de opleidingen tot en de examens voor Bondskeurmeester. Bovendien adviseert de commissie het bestuur over alle zaken die het college Bondskeurmeesters betreft, onder andere over verplichtingen en declaraties. Aangezien de commissie geen penningmeester heeft bestaat het dagelijkse bestuur uit de voorzitter en secretaris van de commissie.

De onderstaande leden maken deel uit van het bestuur van de commissie BondsKeurmeesters:

RolWie?E-mail
VoorzitterAdrie van Holsteininfo@ajvanholstein.nl
SecretarisCor Thielensecretaris@cbkm.nl
Commissie lidPeter-jan Taheij pj.taheij@hotmail.com
Commissie lidBram Rozier bramrozier@gmail.com


Contactpersoon voor de commissie is de secretaris:
Cor Thielen
06 27851321
secretaris@cbkm.nl