De landelijke huiskeuring

Om uit te mogen komen in de landelijke keuring moet men kampioen van het district worden en minimaal een gouden bondsdiploma hebben behaald bij de districtskeuring voorafgaand aan de landelijke keuring. Vertaald naar punten is dat voor de CategorieŽn A,B en C minimaal 390 totaal en 60 biologisch en in het biologische deel geen cijfer lager dan een 7. Voor de Categorie D (vijvers) moet men minimaal 387 totaal en 68 biologisch en in het biologische deel geen cijfer lager dan een 7.

Tijdens deze landelijke keuring tref je een behoorlijk aantal vivaria welke onderling heel erg weinig verschillen. Hierdoor zal de keurmeester nog veel meer gaan letten op de kleine dingen die het verschil maken in de uiteindelijk ranglijst.


Decoratie

De Landelijke Huiskeuring is een elk jaar terugkerende gebeurtenis, waarin de BondsKeurmeesters van de NBAT stad en land afreizen om de via de districten aangemelde vivaria aan hun keuring te onderwerpen. Zij doen dat aan de hand van de Keurwijzer, waarin uitgebreid staat beschreven, waaraan de verschillende vivariumtypen moeten voldoen. De uitslag van deze landelijke huiskeuring maken de keurmeesters bekend tijdens de jaarlijkse Nationale Aqua Terra Dag in oktober. Daar vind dan een presentatie van alle gekeurde vivaria plaats en natuurlijk op het einde van de dag de uitslag.

Wat de Landelijke keuring betreft, dat is de enige keuring die door twee keurmeesters in elke categorie apart wordt uitgevoerd. Elke keurmeester maakt individueel een beoordelingslijst met daarop zijn bevindingen en de gegeven punten. Daarna worden de lijsten vergeleken om te kijken of er geen grote verschillen inzitten. Vervolgens worden de punten bij elkaar geteld waardoor je aantallen krijgt die inderdaad zoals u al vermoedde het dubbele zijn van het aantal punten op de huis- en districtkeuring.