Het bondsdiploma

Met ingang van het keuringsseizoen augustus 2003, heeft het bondsdiploma een aanzienlijke verandering ondergaan. Vanaf dat moment is er een onderscheid gemaakt tussen de verschillende prestaties van keuringsdeelnemers. Dit onderscheid bestaat uit de toekenning van een extra predicaat in de vorm van een Bronzen, Zilveren of Gouden status. De motivatie daartoe is zeer variabel en is uitvoerig op diverse fronten doorgesproken en vergeleken met de keuringsuitslagen van voorgaande jaren en naar bleek is en was er voldoende differentiatie binnen de uitslagen zodat deze invoering gerechtvaardigd is. De grote groep bestaat uit de bronzen diploma's, een redelijke middenmoot scoort zilver en de kleine top zit op een gouden niveau.

De twee belangrijkste overwegingen waren:

Er zijn aquariumliefhebbers en keuringsdeelnemers, die al jarenlang zeer intensief de hobby bedrijven en beetje bij beetje omhoog krabbelen om dan eindelijk bij de "echte" kampioenen te horen met 390 en meer punten. Deze krijgen precies hetzelfde bondsdiploma als degene die na een paar keuringen op een redelijk aanmoedigingspeil zit. Als bewijs van bekwaamheid (=diploma) zit hier toch een wereld van verschil tussen.

De bepalingen:
De bodemgrens voor een De bodemgrens voor een bondsdiploma in de CategorieŽn A, B, C en E blijft bestaan: 370 punten totaal, 60 punten biologisch en geen biologisch punt lager dan een 7.

  • Het predicaat brons wordt toegekend als de cijferlijst een totaal heeft minimaal 370 en een maximum van 379,5.
  • Het predicaat zilver wordt toegekend vanaf 380 tot en met 389,5 punten.
  • Het predicaat goud wordt toegekend als er meer dan 390 punten zijn behaald met 60 punten biologisch en geen biologisch punt lager dan een 7.


Voor de CategorieŽn D1, 2 en 3 is een puntentotaal nodig van 380 punten totaal, 68 punten biologisch en geen biologisch punt lager dan een 7. Voor het behalen van een bondsdiploma.

  • Het predicaat brons wordt toegekend als de cijferlijst een totaal heeft minimaal 380 en een maximum van 386.5.
  • Het predicaat zilver wordt toegekend vanaf 387 tot en met 393.5 punten.
  • Het predicaat goud wordt toegekend als er meer dan 394 punten zijn behaald.

Er worden alleen diploma's uitgereikt aan NBAT leden bij de verenigings en districtkeuringen.

Decoratie terrarium

Ere diploma:
Met de invoering van de predicaten Brons, Zilver en Goud op de diploma's is in augustus 2003 het onderstaande voorstel aangenomen voor het verkrijgen van een erediploma.

Certificaat Zilver
Onderscheiding als blijk van extra waardering uitgereikt door het hoofdbestuur van de N.B.A.T. aan hen die gedurende een periode van ten hoogste zes achtereenvolgende jaren, met een, interval van tenminste tien maanden onderling, erin geslaagd is vijf maal een bondsdiploma te behalen.

Certificaat goud
Onderscheiding als blijk van extra waardering uitgereikt door het hoofdbestuur van de N.B.A.T. aan hen die gedurende een periode van ten hoogste twaalf achtereenvolgende jaren, met een interval van tenminste tien maanden onderling, erin geslaagd is tien maal een bondsdiploma te behalen.

Per Bondslid worden deze onderscheidingen slechts eenmaal uitgereikt. Dit ereteken moet schriftelijk bij het hoofdbestuur worden aangevraagd, onder overlegging van vijf of tien bondsdiploma's (kopieŽn) afhankelijk van het aan te vragen ereteken. Dit ereteken zal worden uitgereikt door de vereniging, het hoofdbestuur of een door het hoofdbestuur aan te wijzen functionaris van de N.B.A.T.
De kosten van het erediploma komen ten laste van de N.B.A.T.
Deze certificaten kunt u aanvragen via; jub-onder@nbat.nl
Certificaten worden in beginsel uitgereikt op een vereniging dag/avond.

Diploma's verkregen in de CategorieŽn A, B en C kunnen niet worden gecombineerd met diploma's behaald in de Categorie D

Decoratie