De Districtskeuring

Als u hoog genoeg geŽindigd bent op de verenigingskeuring betekent dit dat u met uw vivarium door uw vereniging kan worden 'afgevaardigd' om mee te doen met de districtskeuring. Hierbij neemt u het op tegen deelnemers van andere verenigingen in hetzelfde district. Hoeveel afgevaardigden er namens de vereniging door mogen naar de districtskeuring is bepaald in het distriktsreglement van de NBAT.

Bij deze keuring komt het wedstrijdelement natuurlijk wat meer naar boven dan bij de huiskeuring. Hier krijg je als Bondskeurmeester meer te maken met kleine verschillen tussen de aangeboden vivaria.

Dit houdt dan weer in dat er meer op de kleine details moet worden gelet om een juiste volgorde te krijgen in de uitslag. Uiteindelijk zullen de winnaars van alle districtskeuringen elkaar treffen op de landelijke keuring mits er voldaan wordt aan de eisen die zijn gesteld in het keuringsreglement voor de Landelijke Keuring.

Decoratie terrarium