College Bondskeurmeesters

Uitslag Van de Landelijk huiskeuring 2019

Wij hebben de uitslag van de Landelijke Huiskeuring van 2019 op onze site geplaatst, u vind deze hier


De N.B.A.T. is de overkoepelende organisatie voor ruim 90 verenigingen. De leden van die verenigingen hebben een gezamenlijke hobby, het houden van een vivaria (onderkomen om een dier te verzorgen). Hieronder valt het houden van een aquarium, paludarium, terrarium of vijver. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat het houden van dieren op een verantwoorde manier gedaan wordt, want bij het goed verzorgen van een vivarium komt heel wat kijken. Kennis en informatie van de misschien nog aan te schaffen dieren en planten draagt zeker bij aan het op de juiste manier houden van een vivarium.

De N.B.A.T. biedt al sinds jaren de mogelijkheid voor de leden om mee te doen aan keuringen. Deze keuringen worden verricht door de zogenaamde Bondskeurmeesters. Deze keurmeesters worden door de N.B.A.T. na het behalen van een aantal examens benoemd in het college. Dit zijn experts in de hobby die hun vrije tijd opofferen om uiteindelijk de kwaliteit van de vivaria van de leden op een hoger niveau te brengen.

Uit dit College van Bondskeurmeesters wordt een aantal Bondskeurmeesters gekozen die samen de commissie Bondskeurmeesters vormen. Deze commissie is ingesteld door het hoofdbestuur van N.B.A.T. en telt 4 leden en een voorzitter. Naast de keuringszaken regelt de commissie ook de opleiding en de examens voor Bondskeurmeester en adviseert het Hoofdbestuur over alle zaken die keuring en het college bondskeurmeesters betreft. Aangezien de commissie geen penningmeester heeft bestaat het dagelijkse bestuur uit de voorzitter en secretaris van de commissie.

Takenpakket:

  • De commissie onderneemt alle activiteiten die in dienste staan van de bevordering van de eenheid van keuren.
  • De commissie beheert en onderhoudt de wijzer voor aquariumkeuringen en vijverkeuringen.
  • De commissie regelt deskundigheidsbevordering om de kennis van de keurmeesters up to date te houden.
  • De commissie zorgt voor de opleiding van nieuwe bondskeurmeesters.